Mobile Suit Zeta Gundam (1985)

Mobile Suit Zeta Gundam is a television anime, part of the Gundam series and a sequel to the original Mobile Suit Gundam.

Writing:
  • Hajime Yatate
  • Yoshiyuki Tomino
Seasons: 1
themoviedb icon 8.3/10
  • Release Date: 1985-03-02
  • Views: 284
  • Country: JP
  • Language: Ja
  • Runtime: 24

Miki Itō

Mineva Lao Zabi

Hōchū Ōtsuka

Yazan Gable

Yuko Mizutani

Sarah Zabiarov

Kazuhiko Inoue

Jerid Messa

Tomomichi Nishimura

Jamitov Hymem

Jūrōta Kosugi

Henken Bekkener

Fuyumi Shiraishi

Mirai Yashima

Tōru Furuya

Amuro Ray

Toshio Furukawa

Kai Shiden

Masako Katsuki

Reccoa Londe

Kazuki Yao

Gates Capa

Hirotaka Suzuoki

Bright Noa

Bin Shimada

Paptimus Scirocco

Nobuo Tobita

Kamille Bidan

Shūichi Ikeda

Char Aznable

Kayoko Fujii

Rosamia Badam

Rumiko Ukai

Frau Bow

Keaton Yamada

Jamaican Daningan

Maria Kawamura

Beltorchika Irma

Houchu Ohtsuka

Yazan Gable

Miki Itou

Mineva Lao Zabi

Shuuichi Ikeda

Char Aznable

井上和彦

Jerid Messa
Write one

Sorry, no results found.