Ghost Sweeper Mikami (1993)

Seasons: 1
themoviedb icon 5.5/10
  • Release Date: 1993-11-04
  • Views: 219
  • Country: JP
  • Language: en

Ryō Horikawa

Tadao Yokoshima

Shigeru Chiba

Dr. Chaos

Jōji Yanami

Old Man

Hiromi Tsuru

Reiko Mikami

Kazuyuki Sogabe

Father Karasu

Michie Tomizawa

Emi Ogasawara

Kumiko Nishihara

Meiko Rokudou

Kazunari Tanaka

Left gatekeeper

Hisao Egawa

Right gatekeeper

Ryou Horikawa

Tadao Yokoshima
Write one

Sorry, no results found.